برگزاری مسابقات سیر مطالعاتی «فصل بهار»

شناسه نوشته : 20834

1396/01/14

تعداد بازدید : 527

 برگزاری مسابقات سیر مطالعاتی «فصل بهار»

باسمه تعالی

جهت دسترسی به دستورالعمل و منابع

مسابقه سیر مطالعاتی ویژه فصل بهار 1396

بر لینک زیر کلیک فرمایید.

دستورالعمل و منابع مسابقه سیر مطالعاتی فصل بهار