مسابقه بمناسبت هفته حجاب و عفاف

شناسه نوشته : 22086

1396/04/21

تعداد بازدید : 256

باسمه تعالی

«هفته حجاب و عفاف گرامی باد.»

بمناسبت هفته حجاب و عفاف معاونت فرهنگی تربیتی مدرسه علمیه فاطمیه(س)              

در نظر دارد مسابقات ذیل را به اجرا درآورد.

 علاقمندان پاسخهای خود را تا پایان تیرماه به مدرسه علمیه فاطمیه(س) تحویل نمایند.

· مسابقه داستان صدکلمه ای درباره حجاب.

·  مسابقه خاطره نویسی تبلیغی با موضوع حجاب زیباترین هدیه خداوند به زن.