ارسال رزومه اعضاء كانون خادمياران رضوي

شناسه نوشته : 24813

1397/04/03

تعداد بازدید : 273

ارسال رزومه اعضاء كانون خادمياران رضوي

«قابل توجه اعضاي محترم كانون خادمياران رضوي»

 

لطفاً فايل رزومه را كه در ادامه مي باشد تكميل نموده

و نهايتا تا روز شنبه مورخ 9تير97

و به ايميل حوزه علميه فاطميه(س) كاشان به آدرس

fatemieh.howzeh123@gmail.com

ارسال يا فايل مزبور را به صورت حضوري به معاونت فرهنگي حوزه فاطميه(س) تحويل دهيد.

 

رزومه_اعضاء_كانون_خادمياران_رضوي.docx