کتاب اسطوره های صهیونیستی در سینما

شناسه نوشته : 27255

1398/09/16

تعداد بازدید : 120

کتاب اسطوره های صهیونیستی در سینما

کتاب اسطوره های صهیونیستی در سینما

نویسنده : محمدحسین فرج نژاد

تهیه کننده : مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

موضوع : رسانه های گروهی و صهیونیسم ، سینما -- ایالات متحده -- جنبه های سیاسی ، اساطیر یهودی در هنر ، سینما -- جنبه های سیاسی ، تبلیغات صهیونیستی

«اسطوره های صهیونیستی در سینما» عنوان اثری است که سعی در شناسایی همه ی نشانه ها و نمادهایی دارد که سینمای غرب با وام گرفتن از معتقدات، باورها، تعصّب ها، اهداف و خطّ مشی یهود و صهیونیسم آنها را در آثار سینمایی به تصویر کشیده است.

میدان و میزان تأثیرگذاری سینما و رسانه های سمعی و بصری جمعی و به ویژه بیان غیرمستقیم، امّا نافذ آن این امکان را ایجاد کرده است تا دست اندرکاران وامدار سینمای غرب همه ی همّت خود را مصروف به خدمت گرفتن آن در جهت منافع یهودیّت صهیونیستی کنند.

بی گمان فیلم های یاد شده در این کتاب در بر گیرنده ی تمامی آثار ارائه شده طیّ بیش از یک صد سال فعّالیت سینمایی نیست، بلکه بیان مصادیق و نمونه هایی است که امکان بررسی و تحلیل دقیق تر و دیگرگون را برای علاقه مندان مطالعات فرهنگی فراهم می آورد.

عناوین اصلی کتاب شامل:

اسطوره

صهیونیسم و رسانه ها

اسطوره های سینمایی

 

جهت مشاهده و دانلود کتاب اینجا کلیلک کنید.