نقش والدین در تربیت جنسی نوجوان از دیدگاه آیات و روایات

شناسه نوشته : 27262

1398/09/16

تعداد بازدید : 149

نقش والدین در تربیت جنسی نوجوان از دیدگاه آیات و روایات

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش مستقیم و غیرمستقیم والدین در تربیت جنسی نوجوان باتوجه به آیات وروایات اشاره می­کند. برای زندگی بهتر نیاز به قواعد و دستوراتی است که در قالب تربیت مناسب جمع می­ شوند. والدین اولین مربیان تربیت فرزند هستند که باید به همه­ی ابعاد تربیتی فرزنداز جمله تربیت جنسی در زمان نوجوانی توجه ویژه­ای داشته باشند. اسلام نیز به این مقوله بسیار اهمیت داده­است و در آیات و روایات فراوانی مقوله تربیت از جمله بعد جنسی آن مطرح شده­است؛ ورعایت این امر در رشد و کمال فرزند بسیار موثر است. در این پژوهش ابتدا فصل اول با عنوان طرح تحقیق در دوگفتارتنظیم شده است.: ازجمله درگفتاراول کلیات تحقیق و گفتاردوم مفهوم­شناسی تربیت جنسی بیان شده­است. فصل دوم نیز مبانی تربیت جنسی را بیان کرده­است؛ که در آن به هدف کلی برای تربیت جنسی، اهمیت شناخت و پذیرش غریزه جنسی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد جنسی نوجوان اشاره شده است. در فصل سوم هم روش­های مستقیم و غیر مستقیمی که والدین با الهام از آیات و روایات برای تربیت جنسی فرزند می­توانند به کار بگیرند ازجمله اینکه نوجوان رابه حرمت و حدود انحرافات جنسی، شناخت و انتظار درست از هویت جنسی خود توجه دهند واورا به برخورداری از حیا و عفت و کرامت نفس سوق دهند. شرایط را اصلاح کنند و اوقات فراغت فرزند را به نیکی غنی کنند. و شرایط انحطاط را از بین برده و غریزه جنسی او را هدایت و کنترل کنند.والدین با فراهم کردن این شرایط نوجوان خود را در برهه­ای از زندگی که غریزه جنسی او در حال رشد و شکل­گیری هست هدایت و راهنمایی کنند؛ تا مبادا به راه کج برود و از اصل هدف خلقت باز ایستد.

 کلمات کلیدی: تربیت، تربیت جنسی، نوجوان.

 

 

 

*نسخه کامل تحقیق، در معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیها کاشان موجود است*