نقد و نقادی در اسلام

شناسه نوشته : 27264

1398/09/16

تعداد بازدید : 135

نقد و نقادی در اسلام

چکیده

نقد و انتقاد در جامعه اسلامی از اهمیت ویژه ای برخودار است. لذا تلاش شده در این پژوهش به بررسی نقد و نقادی در اسلام پرداخته شود. نقد و نقدپذیری به عنوان عملی که اقشار و سطوح بسیاری از اجتماع را در بر می گیرد، بیش از هر عملی نیازمند این است که فرهنگ نقدپذیری صحیح در جامعه رواج داده شود لذا در طول تحقیق به بیان فرهنگ نقد و نقدپذیری نیز پرداخته شده است. رسیدن به هدف کلی نقد که سازندگی و بالندگی و تکامل فرد و جامعه است نیازمند رعایت و پاسداشت اصول اخلاقی است که به ذکر این اصول با توجه به آیات و روایات پرداخته شده است. روش به کار گرفته شده در این نوشتار توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد و بر اساس کتب و مقالات موجود به بررسی تبیین نقد و نقادی و شرایط اخلاقی آن پرداخته است و در قالب سه فصل به بررسی مفهوم، اهمیت و ضرورت نقد و انتقاد پذیری ،انواع نقد و روش های صحیح نقد و موانع و دلایل نقدگریزی و... پرداخته شده است. بنابراین در صورت رعایت آداب و شرایط اخلاقی نقد، هم افراد به پیشرفت قابل توجهی دست خواهند یافت و هم جامعه ای سالم و روبه پیشرفت خواهیم داشت. 

 

کلید واژه ها: نقد، انتقاد، منتقد

 

 

*نسخه کامل تحقیق، در معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیها کاشان موجود است*