راهکارهای ايجاد آرامش در تحکیم خانواده با نگرشي بر غرب

شناسه نوشته : 27265

1398/09/16

تعداد بازدید : 135

راهکارهای ايجاد آرامش در تحکیم خانواده با نگرشي بر غرب

 

چكيده

يكي از آسيب هاي جدي فرا روي جامعه ناپايداري و تزلزل در خانواده ها و فقدان آرامش و روابط مستحكم است كه در صورت غفلت ، ضربه هاي جبران ناپذيري بر پيكره جامعه ي اسلامي وارد خواهد كرد. خداوند انسان را به صورت جفت آفريد تا در محيط خانواده كنار هم قرار گيرند و مايه آرامش و كمال يكديگر باشند و ائمه معصومين (عليهم السلام) را الگوي عملي در طريقت اسلام راستين قرار داد. این پژوهش با موضوع "راهكار هاي ايجاد آرامش در تحكيم خانواده با نگرشي بر غرب" به علت از بين رفتن آرامش در خانواده ها و كشيده شدن به سوي طلاق محقق را بر آن داشت تا راهكارهاي ايجاد آرامش در اسلام را مورد بررسي قرار داده و آن را به عنوان الگويي در اختيار زوجين قرار دهد. اين نوشتار در صدد تبيين راهكارهاي ايجاد آرامش و تحكيم در خانواده در اسلام و مقایسه آن با راهکارهای ارائه شده در غرب است. چرا كه آشنايي و به كار گيري اين راهكارها خانواده و جامعه ي اسلامي را به سوي كمال و مصونيت در برابر ساير موانع و مشكلات و ناهنجاري ها رهنمون مي كند .حال آنكه در غرب دين وبه طور كلي خدا از عرصه ي زندگي انسان مدرن غربي كنار گذاشته شد و به مرور زندگي بشري تمدن غرب به پوچي رسيد و همچنين ثبات و آرامش در خانواده ها از بين رفته و سبب انحطاط خانواده در غرب شده است. پژوهش در سه فصل، فصل اول شامل کلیات و مفاهیم، فصل دوم، راهکارهای ایجاد آرامش در خانواده در اسلام در دو گفتار راهکارهای مادی و معنوی و فصل سوم، راهکارهای ایجاد آرامش در غرب در دو گفتار مادی و معنوی و روش تحقیق به صورت نقلی و حیانی و روش پردازش اطلاعات به صورت توصیفی تبیینی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از لابه لای اسناد و مدارک می باشد.

نتایج حاصله در این پژوهشدر بعد راهکارهای معنوی اسلام عبارتند از: ايمان و تقوا، عبادت، عفووگذشت، صبر، دوري از خشم و غضب، هم كفوي و راهکارهای مادی در اسلام شامل توجه به نياز هاي جنسي زوجين، توجه به نياز هاي جسمي زوجين، بهداشت، تغذيه مناسب، ورزش، يادگيري مهارت هاي زندگي، شناخت حقوق متقابل، توجه به تفاوت هاي فردي زن ومرد می باشد. راهکارهای معنوی ارائه شده توسط غرب عبارتند از: روي آوردن به عر فان هاي كاذب، و راهکارهای مادی شامل آزادي هاي جنسي، موسيقي، زندگي مشترك بدون ازدواج می باشد.

 

 

*نسخه کامل تحقیق، در معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه سلام الله علیها کاشان موجود است*