فراخوان مسابقه پژوهشی در حوزه علمیه فاطمیه-سلام الله علیها- کاشان

شناسه نوشته : 27296

1398/09/30

تعداد بازدید : 162

فراخوان مسابقه پژوهشی در حوزه علمیه فاطمیه-سلام الله علیها- کاشان

حوزه علميه فاطميه(سلام الله عليها) در نظر دارد،

فراخوان« طرح وايده هاي پژوهشي » را بمناسبت هفته ی پژوهش برگزار نماید: