کتاب حقایقی از خلقت اهل بیت (علیهم السلام)

شناسه نوشته : 31382

1400/08/24

تعداد بازدید : 16

کتاب حقایقی از خلقت اهل بیت (علیهم السلام)

حقایقی از خلقت اهل بیت (علیهم السلام)

حقایقی از خلقت اهل بیت

نویسنده : طاهره دوست

چکیده:

امام شناسی یکی از اصول دین است و پرداختن به این موضوع، باعث انس و نزدیکی هر چه بیشتر انسانها با حجتهای الهی می‌شود. خلقت نورانی و جسمانی اهل بیت علیهم السلام، علم بی پایان چهارده معصوم علیهم السلام و بررسی مقام عصمت اهل بیت، در کنار بررسی جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت در جهان هستی و در ارتباط با مخلوقات، عناوین و سرفصل‌های اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند تا مخاطب بعد از آشنایی بیشتر با عظمت و جایگاه این بزرگواران، در زمره شیعیان حقیقی و پیروان صدیق اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته و بتواند پایه های اعتقادی خود را محکم کند و پاسخگوی شبهاتی باشد که در این زمینه وجود دارد.