کتاب نقش مادر در تربیت جنسی فرزندان از دیدگاه آیات و روایات

شناسه نوشته : 31383

1400/08/25

تعداد بازدید : 17

کتاب نقش مادر در تربیت جنسی فرزندان از دیدگاه آیات و روایات

 

 

نقش مادر در تربیت جنسی فرزندان از دیدگاه آیات و روایات

نقش مادر در تربیت جنسی فرزندان

نویسنده: نرگس رشیدی راوندی

چکیده:

این کتاب  به بررسی نقش مادر درتربیت جنسی فرزند از دیدگاه آیات و روایات می پردازد. تربیت به کاربردن بهترین دستورها و قواعد برای زندگی بهتر است اگر انسان در زمینه های مختلف از تربیت صحیح برخوردار باشد زندگی سعادتمندی را خواهد داشت، تربیت جنسی یکی از مهم ترین و حیاتی ترین تربیت هاست. والدین و به ویژه مادران اولین مربیان انسان هستند. فرزندان تحت نظارت مادران در سال های اولیه رشد و پررش می یابند و کم کم وارد جامعه می شوند.