کتاب راهبران توحید

شناسه نوشته : 31384

1400/08/27

تعداد بازدید : 19

کتاب راهبران توحید

راهبران توحید

راهبران توحید

نویسنده راضیه سادات سیدخراسانی

گزیده کتاب:

پیامبران الهی راهبران توحید بودند که مردم را از شرک و بت‏پرستی نجات داده و به سرمنزل توحید و مکارم اخلاقی راهنمایی کرده‏اند. برخورد مردم نسبت به آنان متفاوت بود؛ برخی خاضعانه دعوت آنان را پذیرفتند و برخی دیگر، متکبرانه در برابر ایشان ایستادند. ازآنجاکه بهترین و مهم‏ترین منبع شناخت پیامبران الهی، قرآن کریم است این کتاب منبع اصلی خود را قرآن قرار داده و سعی کرده همه مطالب آن مستند به آیات باشد.خواننده پس مطالعه مطالب گوناگون کتاب با شمار فراونی از آیات مرتبط با پیامبران آشنا شده و به منظومه‌ای از آیات نبوت دست می‌یابد.