آغاز امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به صورت غیر حضوری

شناسه خبر : 100783

1399/10/04

تعداد بازدید : 102

با توجه به شرایط کرونایی،امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی جاری مدرسه علمیه فاطمیه  از تاریخ 99/10/06 تا 99/11/06 همچون دیگر مدارس به شکل غیر حضوری برگزار می گردد. همچنین با توجه به شرایط خاص موجود، در صورت عدم امکان برگزاری آزمون غیر حضوری برای طلاب، شرایط برگزاری به شکل حضوری و با رعایت پرتکل های بهداشتی برای ایشان فراهم گردیده است.