بازديد مجازي از مركز تحقيقات كامپيوتري نور

شناسه خبر : 101288

1399/09/26

تعداد بازدید : 16

بمناسبت هفته ي پژوهش، مركز تحقيقات كامپيوتري نور، اقدام  به معرفي غير حضوري اين موسسه به طلاب نموده است.

در اين بازديد مجازي كه در تاريخ 25 آذربرگزار شد، طلاب مدرسه ي علميه ي فاطميه (س) با تاريخچه تشكيل اين مركز و بخش هاي مختلف آن آشنا شدند؛ در ادامه فعاليت هاي پژوهشي اين موسسه معرفي شد و مسئول محترم اين مركز فرمودند كه: مركز تحقيقات كامپيوتري نور داراي 8 بخش( تحليل وغني سازي محتوا، تحقيق و توسعه در فضاي ديجيتال، تاليف وتدوين ، ورود اطلاعات متني، كنترل كيفيت، بانك ازطلاعات منابع و مديريت پايگاه هاي مركز) مي باشد، كه هر كدام از آنها در حيطه ي وظايف خود فعاليت مي كنند. ايشان در ادامه ضمن توضيح بخش هاي مختلف، به معرفي و چگونگي استفاده از نرم افزارهاي آموزشي پژوهشي پرداختند.