كارگاه طريقه ي جستجوي كتاب ومجلات در سايت كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

شناسه خبر : 101289

1399/09/25

تعداد بازدید : 15

بمناسبت هفته پژوهش  كارگاهي تحت عنوان ( آموزش جستجوي كتاب و مجلات در سايت كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران) به هدف آشنايي طلاب و تسهيل در امر پژوهش برگزار شد.

در اين كارگاه كه به صورت مجازي به طلاب آموزش داده شد، طلاب با چگونگي جستجوي پيشرفته و انتخاب صحيح كتاب ومقالات در كتابخانه جمهوري اسلامي ايران با آدرس ( nlai.ir)آشنا شدند.در پايان نيز مراحل به صورت عملي از طريق طلاب اجرا شد .