برپايي كارگاه “هنرپژوهش ديجيتال و هوشمند”

شناسه خبر : 101290

1399/09/24

تعداد بازدید : 18

 بمناسبت هفته ي پژوهش و به همت معاون پژوهش مدرسه علميه فاطميه(س) كارگاهي تحت عنوان (پژوهش ديجيتال و هوشمند )توسط دكتر ابراهيمي برگزار شد.

اين كارگاه كه به صورت غير حضوري در تاريخ 23 آذر برگزار شد، استاد ابراهيمي "مهارت هاي پژوهش را به صورت ديجيتال وهوشمند"به طلاب آموزش دادند.در اين كارگاه كه به هدف اجراي پژوهش سريع وبا كيفيت برگزار شد، استاد محترم ضمن بيان موضوع يابي و مساله گزيني هوشمند و نقشه كشي و طراحي هوشمند، مراحل 5گانه ي گردآوري و پردازش هوشمند اطلاعات و گزارش نهايي و پاياني را توضيح دادند وبه اين نكته اشاره نمودند كه يكي از مهمترين مراحل گردآوري و پردازش اطلاعات ، تهيه متن ديجيتال و انتقال آن به WORD  مي باشد.

ايشان براي تهيه متن ديجيتال وانتقال آن به واژه پرداز WORDمراحل 5گانه اي را توضيح دادند كه عبارتند از :

1-    يافتن متن كتاب در نرم افزارهاي علوم اسلامي و انتقال به متن WORD

2-    در صورت عدم وجود كتاب در نرم افزارها، يافتن فايل قابل رونوشت كتاب و مقاله در وبگاه هاي اينترنتي

3-    يافتن فايل  پي دي اف كتاب ومقاله در وبگاه هاي اينترنتي و تبديل آن به تكست و انتقال متن به WORD

4-    در صورت عدم وجود فايل ديجيتال براي كتاب يامقاله، تصويربرداري دقيق از كتاب و مقاله كاغذي و تبديل آن به تكست و انتقال متن به WORD

5-    تصوير برداري دقيق از جزوات كاغذي دست نويس ( خوش خط) و تبديل ان به تكست و انتقال متن به WORD