فعاليتهاي پژوهشي برگزار شده در هفته كتاب وكتابخواني به صورت مجازي

شناسه خبر : 102111

1399/08/28

تعداد بازدید : 11

1-    برگزاري كارگاه ههاي پژوهشي(آموزش چكيده نويسي، مقدمه نويسي، طرحنامه نويسي ،مقاله نويسي ، روش صحيح نويسندگي،  آموزش ويراستاري و..)

2-    برگزاري مسابقات كتابخواني

3-    معرفي روزانه كتاب ومقاله در زمينه زن وخانواده در كاتال همراه پژوهش( درپيام رسان ايتا)

4-    برگزاري كارگاه "چگونگي استفاده از كتابخانه مدرسه فقاهت" در كانال همراه پژوهش