برگزاري مسابقه¬ي¬كتابخواني با محوريت كتاب « چهارسوق عشق» در مدرسه علميه فاطميه(س) كاشان

شناسه خبر : 114278

1400/08/29

تعداد بازدید : 20

برگزاري مسابقه¬ي¬كتابخواني با محوريت كتاب « چهارسوق عشق» در مدرسه علميه فاطميه(س) كاشان

 

 

به همت معاونت پژوهش مدرسه علميه فاطميه(س) در هفته كتاب وكتابخواني مسابقه اي با محوريت كتاب« چهار سوق عشق» از آقاي دكتر مهدي خداميان آراني برگزار شد. هدف از برگزاري اين مسابقه كه ترويج فرهنگ كتابخواني در بين طلاب بود، سوالاتي از كتاب آماده و در اختيار طلاب قرار داده شد تا به آنها پاسخ دهند و در پايان به نفراتي كه پاسخ صحيح را بيان كرده بودند جوايزي اهدا مي گردد.

 

آخرین مهلت ارسال پاسخ 1400/09/01

 

 

می توانید فایل کتاب را از این قسمت  سه_دقیقه_در_قیامت.pdf  دانلود کنید