برگزاري ژورنال كلاب با محوريت پايان نامه سركار خانم شريف زاده با موضوع«بررسی اختلافات و اشترکات مرحوم آخوند و شیخ انصاری در مساله استصحاب« درمدرسه علميه فاطميه(س) كاشان

شناسه خبر : 115658

1400/09/21

تعداد بازدید : 14

برگزاري ژورنال كلاب با محوريت پايان نامه سركار خانم شريف زاده با موضوع«بررسی اختلافات و اشترکات مرحوم آخوند و شیخ انصاری در مساله استصحاب« درمدرسه علميه فاطميه(س) كاشان

روز شنبه مورخ 20آذر 1400همزمان با آغاز هفته پژوهش، ژورنال كلاب با موضوع«بررسی اختلافات و اشترکات مرحوم آخوند(ره) و شیخ انصاری(ره) در مساله استصحاب« با حضور سركار خانم شريف زاده برگزار شد.

در اين ژورنال كلاب، استاد محترم، ضمن بيان اهميت علم اصول در فهم مسائل فقهي و توجه فقها به مسائل اصولي، نظرات مرحوم آخوند خراساني(ره)  و شيخ انصاري(ره) در مساله استصحاب را مورد بررسي قرار داد و نقش استصحاب در مسائل مستحدثه را تبيين نمودند.

در پايان نيز به سوالات طلاب در اين زمينه پاسخ دادند.

 ژورنال کلاب