برگزاري نشست پژوهشي با عنوان« تاثیر شبکه های اجتماعی بر تربیت دختران نوجوان»

شناسه خبر : 116218

1400/09/25

تعداد بازدید : 7

روز چهارشنبه مورخ 24 آذر 1400 نشستي با عنوان «تاثیر شبکه های اجتماعی بر دختران نوجوان» در مدرسه عليمه فاطميه(سلام الله عليها) كاشان به صورت مجازي برگزار شد. در اين نشست، استاد محترم ضمن بيان ويژگي¬هاي دوران نوجواني، تاثيرات شبكه هاي اجتماعي بر دختر نوجوان را بررسي نمود وظيفه ي مادران را در مواجهه با آسيب هاي احتمالي بيان كرد.  در پايان نيز ضمن معرفي كتاب با موضوع نوجوان، به سوالات طلاب پاسخ دادند.